Raden van Toezicht en Bestuur schakelen Bas Baanders in om de kwaliteit van de toezicht en bestuur te verbeteren.

Bas Baanders richt zich in zijn governance-werkzaamheden op de concrete samenwerking tussen Raden van Toezicht, Bestuur en belanghebbenden. Hij vindt het een uitdaging om een vinger te leggen op het samenspel van de RvT/RvC, het bestuur, de organisatie en externe belanghebbenden om vandaaruit te bekijken hoe de governance verder verbeterd kan worden.

Aanvankelijk werkte Bas Baanders met name voor organisaties in de zorg, gaandeweg is zijn werkterrein uitgebreid naar aanpalende sectoren die bijdragen aan de kwaliteit van het maatschappelijk leven, zoals welzijn, cultuur en regulier, passend en beroepsonderwijs.

Bas Baanders begeleidt reguliere zelfevaluaties van Raden van Toezicht. Hij kent de werelden van zorg, welzijn, cultuur en passend onderwijs én heeft weet van de ontwikkelingen op het gebied van goed toezicht en bestuur. Actuele ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het werk van de RvT neemt hij proactief mee.

Hij adviseert Raden van Toezicht bij complexe vraagstukken, zoals inrichting, samenstelling en inbedding van goed toezicht en bestuur of fricties bij de ontwikkeling en uitvoering van strategisch beleid.

Raden van Toezicht/Commissarissen schakelen Bas Baanders in om complexe problematiek te onderzoeken, zoals wrijving binnen een RvT, stroeve samenwerking tussen RvT en RvB, of calamiteiten. Indien mogelijk en gewenst ondersteunt hij partijen om de samenwerking weer op koers te krijgen.

Hij is kerndocent bij de NVTZ Academie en verzorgt in-company scholingsprogramma’s over goed toezicht en bestuur.