Baanders, consultancy met zorg
voor goed toezicht en bestuur

Raden van Toezicht en Bestuur schakelen Bas Baanders in om de kwaliteit van de toezicht en bestuur (governance) te verbeteren: evaluatie, advies, onderzoek en bemiddeling, trainingen en publicaties.
Aanvankelijk geworteld in de zorg, gaandeweg ook in aanpalende sectoren die bijdragen aan de kwaliteit van het maatschappelijk leven (onderwijs, cultuur).Image