Welkom

Baanders, consultancy met zorg verzorgt zorgvuldige en doortastende advisering aan organisaties die bijdragen aan de kwaliteit van het maatschappelijk leven, oorspronkelijk in zorg en in de loop van de tijd aanpalende maatschappelijke sectoren, zoals welzijn, onderwijs, gemeentes, verzekeraars en samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Bas Baanders werkt aan – bij voorkeur complexe - projecten waarin kwaliteit, inhoud en daadwerkelijke implementatie elkaar versterken. Zijn bureau wordt ingeschakeld voor:

  • Governance: evaluatie, scholing, onderzoek, advies
  • Consultancy en procesbegeleiding
Met doortastend handelen gecombineerd met aandacht voor wat mensen en organisaties beweegt, brengt Bas Baanders muziek in mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden.


Image