Bas Baanders

Als creatief en enthousiast adviseur en manager werkt Bas Baanders het liefst voor organisaties die bijdragen aan de kwaliteit van het maatschappelijk leven, zoals de gezondheidszorg en aanpalende sectoren zoals welzijn, een woningcorporatie voor seniorenwoningen, gemeentes, verzekeraars, samenwerkingsverbanden samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Als effectief netwerker en zakelijk bruggenbouwer met een grote ervaring in samenwerking met professionals gaat hij voor een zo goed mogelijk resultaat in zo goed mogelijke verhoudingen.

Scherp analytisch vermogen, een frisse aanpak en creatief denken combineert hij met doelgericht en voortvarend handelen. Door een inhoudelijke focus te combineren met aandacht voor mensen brengt hij muziek in mensen, organisaties en samenwerkingsverbanden.

Werkzaamheden

Baanders, consultancy met zorg
[2007-heden] Baanders, consultancy met zorg
 • Governance: evaluatie, scholing, onderzoek, advies [link]
 • Procesbegeleiding [link]

Lid Raad van Bestuur / directeur NHG
Nederlands Huisartsen Genootschap, de kwaliteitsvereniging van huisartsen (indertijd ruim 9000 leden; jaarlijks budget € 14 miljoen). [2000-2007]

 • de zakelijke leiding van bureau en organisatie
 • enkele inhoudelijke portefeuilles, zoals ICT-beleid in de zorg (oa Lid Raad van Advies Nictiz)
 • implementatie RvT/RvB-model
 • multimediale uitgeverij en opzet organisatie praktijkaccreditatie van huisartsen
 • doorstart van het NHG na intrekking structurele financiering
 • Initiatiefnemer en voorzitter bestuur voor nieuwbouw huisvesting voor medische organisatie en een congrescentrum, de nieuwe Domus Medica bouwde in Utrecht.
 • Zakelijke organisatie en fondsenverwerving (incl. speciaal fonds voor deelnemers uit ontwikkelingslanden) van internationaal congres “Quality in Practice” met 2000 deelnemers vanuit de gehele wereld
 • Lid congrescommissie Diversiteit in de zorg van de KNMG
 • Medeoprichter en bestuurslid “Zorgpoort”

Secretaris RvB Groene Hart Ziekenhuis Gouda
Een algemeen ziekenhuis met (indertijd) 641 bedden, een medische staf van 90 leden en 1750 medewerkers. [1996-2000]

 • stroomlijning trajecten rondom beleids- en besluitvorming;
 • verantwoordelijk (in samenwerking met medische staf) voor meerjarenbeleidsplan van het ziekenhuis;
 • begeleiding implementatie RvT-RvB-model
 • leidinggevende bureau RvB (kwaliteitsafdeling, pers- en patiëntenvoorlichting, klachtenopvang en afhandeling, juridische afdeling, secretariaat RvB en geestelijke verzorging)

Projectleider en beleidsmedewerker bij SIGRA
Samenwerkende Instellingen voor Gezondheidszorg in de Regio Amsterdam, met (indertijd) ruim 100 (intra-, semi- en extramurale) zorginstellingen. [1990-1996]

 • opzet van gezamenlijk regionaal arbeidsmarktbeleid voor de zorg
 • modernisering van samenwerking van instellingen voor verstandelijke en lichamelijk gehandicaptenzorg in de regio Amsterdam
 • enkele projecten om Marokkaanse en Turkse schoolverlaters te interesseren voor werk in de zorg
 • project ter vergroting van de toegankelijkheid ouderenzorg voor Chinese ouderen in de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam

Samenwerkingspartners

Bas Baanders werkt(e) samen met o.a.:

VVT
Viattence, Vivent, Connecting Hands, Curamus, Amie, Zorgpartners Midden-Holland, Zinzia, Zonnehuisgroep Noord en Zonnehuisgroep Vlaardingen, SOKA, STMG, Pieter van Foreest, Raffy, Pelita, Zorggroep Almere en Stichting Zoutvliet (een woningcooperatie voor seniorenwoningen).

GGZ
GGZ inGeest, GGZ Momentum, Brijder, RIBW KM, Yulius, Novadic Kentron, Verslavingszorg Noord Nederland, RIWIS, SIG, AMC de Meren/Arkin.

Ziekenhuizen
Jeroen Bosch Ziekenhuis, SEIN, Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Spaarne Gasthuis, Hanoi Medical University in Hanoi (Vietnam).

Gehandicaptenzorg
Samenwerkende Amsterdamse instellingen voor Gehandicaptenzorg, SGL, SIG

0de en 1ste lijn
Stichting Centrale Huisartsenpost Rijnmond (CHPR), MEE Amstel en Zaan, MEE Groningen, Huisartsencentrum Zandvoort (HCZ).

Overige, koepels, verenigingen en kenniscentra
KNMG, Movisie, bijwerkingencentrum Lareb, Jeugdbescherming Noord, Ieder(in), InEen, NPO, NFU, Nierstichting, Revalidatie Nederland, PGO Support en CBO

Projecten
In voor zorg!' en 'Waardigheid en Trots.

Image