Procesbegeleiding, onderzoek, advies, coaching

Projecten op het raakvlak van kwaliteit en inhoud, en implementatie en organisatie zijn bij Baanders, consultancy met zorg in goede handen. Samenwerking in gang zetten, ingewikkelde situaties op een indringende en praktische manier aanpakken, mediation en coaching van mensen en groepen.

Samenwerking stimuleren en mogelijk maken zitten in het DNA van Bas Baanders. Momenteel vragen de transities in de zorg extra aandacht. Die leiden immers tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Instellingen, gemeenten, ziektekostenverzekeraars, zorgprofessionals in de 0de, 1ste en 2de lijn, cliënten en hun omgeving: ze kennen elkaar vaak al, maar moeten nu met elkaar samenwerken in nieuwe constellaties. Ieder heeft zijn eigen taken, deskundigheden, belangen en financiële stromen, en last but not least een eigen taal: het kan lastig zijn dat alles in elkaars verlengde te leggen. Die samenwerking in beweging krijgen, mensen met elkaar in gesprek brengen, en de bron in intrinsieke motivatie aanboren om doelgericht te werken aan concrete problemen: dat is wat Bas Baanders graag doet.

Enkele voorbeelden

Onafhankelijk voorzitter van de Taskforce EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoeningen) in regio Kennemerland en Meerlanden. Gemeenten, verzekeraars, instellingen, betrokkenen zelf en hun achterban werken aan nieuwe arrangementen van zorg en ondersteuning van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Per januari 2017 zijn de eerste projecten daadwerkelijk op gang gekomen. [2016-2017]

'COPD in de buurt' in Zandvoort. Huisartsen, VVT-instelling Amie en de vakgroep longartsen van het Spaarne Ziekenhuis namen hiertoe het initiatief: doel is de zorg voor mensen met chronische aandoeningen zoveel mogelijk terug te brengen naar de 0de en 1ste lijn. Mensen met COPD blijven zo lang mogelijk in de eigen omgeving, in hun eigen buurt. Met behulp van een nieuw ingerichte werkwijze en een eenvoudig te bedienen digitale vragenlijst wordt het verloop van de aandoening gevolgd en kan vroegtijdig ingegrepen worden als dat nodig is. [2015-2017]

Haalbaarheidsonderzoek en begeleiding implementatie Samenvoeging van drie regionale netwerken (palliatieve zorg, geriatrie en dementie) tot één Netwerk Kwetsbare Ouderen in de regio Apeldoorn. Mijn bijdrage: draagvlak ontwikkeld voor nieuw inhoudelijk en bestuurlijk concept met bijbehorende stappenplan, bestuurders komen in hun kracht terwijl zorgprofessionals met elkaar werken aan nieuwe vormen van samenwerking.

Onafhankelijk voorzitter stuurgroep Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) 'Medische zorg aan jeugdigen' met als taak: ontwikkeling inhoudelijk actieplan voor verbetering van de medische zorg aan jeugdigen. [2011-2012]

Analyse en advies voor interventies nav calamiteiten in kwaliteit van zorg, organisatie en dienstverlening in de VVT. [2012-heden]

Onderzoek, procesbegeleiding en mediation verschillende organisaties die met complexe problematiek op het gebied van integriteit (financieel/zakelijk, leiderschap, cultuur, HRM en governance) [2015]

Image