Bas Baanders

Persoonlijk profiel

Als creatief en enthousiast consultant werkt Bas Baanders het liefst voor organisaties die bijdragen aan de kwaliteit van het maatschappelijk leven. Hij is werkzaam in verschillende sectoren van de zorg (ziekenhuizen, de nulde- en eerstelijn, GGZ, VVT, Gehandicaptenzorg, samenwerkingsverbanden, regionale en landelijke koepelorganisaties) en gaandeweg werd hij ingeschakeld door Raden van Toezicht in aanpalende sectoren, zoals welzijn, (passend) onderwijs en bibliotheken.
Puttend uit een rijke ervaring combineert hij in de samenwerking met Raden van Toezicht en Raden van Bestuur een scherp analytisch vermogen, een frisse aanpak en creatief denken met doelgericht en voortvarend handelen. Aandacht voor wat mensen beweegt en focus op de inhoud gaan hand in hand. Op die manier gaat hij voor een zo goed mogelijk resultaat in zo goed mogelijke verhoudingen.

Interview

Lees het interview met Bas Baanders door op de afbeelding hierboven te klikken.

Werkzaamheden

Omdat ik flexibel werken aan uitdagende projecten in gevarieerde omgevingen extra prettig vind, werk ik sinds 2008 (weer) als zelfstandige vanuit mijn bureau: Baanders, consultancy met zorg. Ik richt me op vraagstukken rondom goed toezicht en bestuur. Daarnaast werkte ik met tientallen instellingen voor langdurige zorg samen in het programma In voor zorg! van VWS en Vilans.
 
Tussen 2000 en 2007 was ik directeur en lid van de Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap. In de periode 1996 en 2000 werkte ik als secretaris van de Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Daarvoor werkte ik zeven jaar bij het samenwerkingsverband van zorginstellingen in Amsterdam, de SIGRA.
 
In mijn studententijd studeerde ik Hebreeuws en speelde ik cello. Cello spelen doe ik nog steeds. Enkele jaren geleden verscheen bij uitgeverij Damon: Overgeleverd aan de toekomst, Emmanuel Levinas en de Talmoed.

Image