Wat doet Baanders, consultancy met zorg?

U kunt Baanders, consultancy met zorg inschakelen voor:

  • Begeleiding van zelfevaluaties van Raden van Toezicht
  • Advisering op gebied van passende vorm van governance in complexe situaties
  • Onderzoek en waar mogelijk bemiddeling van samenwerkingsproblemen tussen RvT en bestuur of binnen een RvT.
  • (In company) trainingen
  • Publicatie op het gebied van goed toezicht en bestuur
  • Als NVTZ-dossierhouder “ervaringsdeskundig toezien” onderneemt hij activiteiten om het ervaringsdeskundig perspectief te verankeren in toezicht door Raden van Toezicht.

Image